Public Relations Skidor Snowboard
Roller Coasters & Så

Up

 

Public relation

Säkerställa att dokumentering blir utförd i form av film/foto

Ansvara för att ovanstående statiska och dynamiska bildbevis ej kan användas i negativt syfte efter hemkomst

Handha klagomål intern/ externt


Egenskaper

Gott omdöme

Social kompetens


Larse "St Göran" Gros

 

[Up] [Gift Shop] [Facility] [Secretary] [Security] [Revisor] [Recration] [Acounting] [Travel] [Mountain Path] [Public Relations Skidor Snowboard] [Transport] [Equipment]

Skicka e-post till Janne med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
©2009 Puderluder med reservation för eventuella stavfel och andra pinsamheter
Senast ändrad: 15 december 2009