Stadgar
Roller Coasters & Så

Up

 

 

 • §1 Det åvilar medlemmar att komma till varje möte.
      Enda undantag är eget dödsfall, vart på han får skicka ersättare.

 • §2 Kvinnor och barn i klubben är på det strängaste förbjudna.
      De är allt för olika till utseende och väsen och stör ordning och     
      koncentrationen hos medlemmarna.

 • §3 Det åvilar medlemmarna att trots intag av dom olika smakprodukter
      alltid kunna lämna mötena fullt disponibla för familj och speciellt för
      frun/flickvännen/annan skapelse. Han kan inte räkna med att klubbens övriga
      medlemmar ställföreträder.

 • §4 Det åvilar medlemmarna att främja och bevara selleriens växtplatser.

 • §5 Medlemmarna åvilas sekretess om detta i enskilda fall krävs av något medlem.

 • §6 Det ligger i klubbens intresse att medlemmarna aktivt söker nya recept
      på den gudomliga dryck och livselixir: BLOODY MARY och utan undantag
      visar övriga medlemmar hittade recept.

 • §7 Om en medlem mod förväntan skulle dölja vetskapen om nytt recept kan
      det medföra exklusion ur klubben.

 • §8 Framtida medlemmar av manligt ursprung välkomnas i klubben om minst
      en medlem går i borgen för nykomlingen.

 • §9 Det åvilas på det strängaste klubbens medlemmar att vid medlemsmöte
      främja trevlig samvaro.

 

[Up] [Doktorns hörna] [Sista mötet] [Stadgar] [Recept]

Skicka e-post till Janne med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
©2009 Puderluder med reservation för eventuella stavfel och andra pinsamheter
Senast ändrad: 15 december 2009